Een goedkope verzuimverzekering op basis van
vergelijken, een gedegen advies, en een abonnementsvergoeding

B2Bsure biedt zakelijk verzekeringsadvies tegen een abonnementsvergoeding, waaronder een goedkope verzuimverzekering op maat. Naast een goedkope verzuimverzekering worden diverse soorten verzekeringen door B2Bsure geadviseerd, bemiddeld. Tevens vergelijken wij deze verzekeringen met elkaar om te komen tot een goedkope verzuimverzekering. B2Bsure heeft hiervoor uiteraard een vergunning van de AFM. De kosten voor advies zijn bij ons niet langer afhankelijk van de hoogte van de premie (het traditionele provisiemodel). Daardoor hebben wij, net als u, geen enkel belang bij een hoge premie. U wordt door ons geholpen uw verzekeringskosten op een verantwoorde manier zo laag mogelijk te houden met als uiteindelijke doel: een goedkope verzuimverzekering. Ons advies is daarom altijd telefonisch en communicatie met u gaat zo veel mogelijk via e-mail. Verder worden kosten bespaard door de polisadministratie en afhandeling zo veel mogelijk bij de verzekeraars zelf neer te leggen. De besparing die door ons wordt gerealiseerd komt ten goede aan u in de vorm van meer aandacht en een voordelig abonnement. B2Bsure is opgezet door ervaren mensen uit de zakelijke verzekeringsmarkt. Ervaren verzekeringsadviseurs vormen de kern van de organisatie. Dit zijn zonder uitzondering gekwalificeerde en gediplomeerde mensen die voor u zeker een goedkope verzuimverzekering kunnen adviseren!

Waarom is het verstandig om een verzuimverzekering  te blijven vergelijken?

B2Bsure wil u graag doorlopend adviseren, niet eenmalig een goedkope verzuimverzekering afsluiten. Wij benaderen u zelf minimaal één keer per jaar om te horen of en hoe uw situatie gewijzigd is. Natuurlijk zijn wij ook beschikbaar voor uw vragen over uw verzuimverzekering, het geven van advies voor een verzuimverzekering of het melden van ziekteverzuim. Bij ieder advies zullen wij uw situatie en uw wensen bespreken: wij leggen dit vast in ons systeem. Zijn er veranderingen in de externe omgeving die relevant zijn voor uw risico’s of uw verzuimverzekering, dan zullen wij u daarover informeren. Het kan dan zinvol zijn om uw verzuimverzekering opnieuw te vergelijken met andere verzuimverzekeringen. Voor iedere zakelijke verzekeringsvraag die u ons stelt zullen we u meerdere oplossingen (van verschillende verzekeraars) bieden. Wij adviseren u over de voor u best passende oplossing en zullen daarbij de consequenties aan u inzichtelijk maken, om te komen tot een goedkope verzuimverzekering.

Welke kosten horen bij een goedkope verzuimverzekering?

Onze abonnementsvergoeding voor een goedkope verzuimverzekering stemmen we af op de activiteiten die we voor u verwachten te doen. We kijken daarbij naar de omvang van uw organisatie in omzet en medewerkers. Voor ZZPers en kleine organisatie rekenen we een bescheiden vaste vergoeding. Het abonnementsgeld wordt in principe in de tweede helft van iedere maand door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Wij willen u uiteraard graag adviseren over al uw zakelijke verzekeringen. Hoe meer u ons laat doen, hoe aantrekkelijker het voor u wordt. Zakelijke verzekeringen die u in het verleden heeft afgesloten, zijn vaak afgesloten op basis van provisie. Wij kunnen proberen de provisie er voor u uit te halen waardoor uw premie omlaag gaat. Dit hoeft overigens niet altijd te betekenen dat verzekeringen moeten worden opgezegd of opnieuw gesloten. Soms is het voor u beter verzekeringen door te laten lopen bij dezelfde verzekeraar. Dat is voor ons geen enkel probleem. Wel moet u deze contracten dan door ons laten bemiddelen om te komen tot een goedkope verzekering.

Wij streven er dus naar uw doorlopende verzekeringskosten zo laag mogelijk te houden. Een relatief groot deel van het werk dat wij voor u uitvoeren is bij de start van de  samenwerking. Het is dan noodzakelijk u en uw behoeftes te leren kennen en uit te zoeken wat voor u de beste oplossing is. Voor een dergelijke traject bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een verzuimverzekering is onze norminspanning 5 uur en bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering 3 uur. Het eerste uur is altijd voor onze rekening. Mocht er in uw geval een aanzienlijke afwijking van de normtijd optreden dan zullen we dit altijd vooraf met u overleggen. Bij andere verzekeringen rekenen we deze adviesvergoeding niet.

Wilt u weten welke verzuimverzekering het beste bij u past?

Kies dus nooit voor een verzuimverzekering zonder te vergelijken. B2Bsure vergelijkt meerdere verzuimverzekeringen en vergelijkt deze op basis van prijs maar ook de bijbehorende componenten om te komen tot de beste en goedkope verzuimverzekering die het beste past in uw specifieke situatie. De besparing kan voor u oplopen tot honderden euro's op jaarbasis. Graag nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Wilt u een offerte voor uw huidige situatie of wilt u een verzuimverzekering oversluiten? Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan.


Onze verzekeringsmaatschappijen

Ons werkgebied